Background Image

O KONFERENCIJI

dio1

O KONFERENCIJI

logo big

Prva regionalna Cyber Security konferencija, u organizaciji Vision event-a, pod pokroviteljstvom Ministarstva javne uprave Crne Gore, Ministarstva odbrane Crne Gore, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Slovačke ambasade, održana je 2. juna 2017. godine u hotelu Splendid Conference & Spa Resort u Bečićima.

Projekat Cyber Security konferencije realizovan je sa primarnim ciljem - omogućiti uvid u uspostavljanje, održavanje i unapređenje informacione bezbjednosti i zaštite podataka u kompanijama i institucijama, kroz informisanje i edukaciju o načinima prevencije, otkrivanja, odbrane, kao i saniranja posljedica od sajber napada.

Centralna tema Cyber Security konferencije bila je “Rizici i mjere zaštite od sajber kriminala, u skladu sa NATO principima i dostignućima u oblasti sajber bezbjednosti”.

Cyber Security konferencija okupila je više od 120 eksperata iz oblasti sajber bezbjednosti, osoba nadležnih za sajber bezbjednost u ministarstvima i vladinim agencijama iz Crne Gore, Evrope i svijeta, direktora i načelnika institucija, kao i predstavnike uspješnih firmi i kompanija koje posluju u zemlji i inostranstvu.

dio2

 

 

Organizator konferencije

 

 

 

 

Pokrovitelj

 

 

Partneri